Dinsdag 1 april Film + discussie: Inspiratie voor lokaal en groen ondernemen!

Op dinsdag 1 april 2014 houden we de laatste avond van de cyclus “ Crisis en Veerkracht “.

Op deze avond willen we de groene en economische ambities van Houtense bewoners mobiliseren en ruimte maken om bestaande initiatieven in Houten met elkaar te verbinden.

We beginnen met een film met de titel “Het antwoord op de crisis komt uit Griekenland”.  Hierin wordt de vraag gesteld of het noodlijdende Griekenland het begin van een nieuw Europa is. Er ontstaan nieuwe alternatieven waarbij de burger weer de baas wordt over vraag en aanbod.

Na de film komt Drs. Hylda van Amstel-Kuiper spreken over het Groene Economie Project van de ondernemers van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Laten we Duurzaam Doen!

Ook vertellen mensen van buurtmoestuin de BuurtKlaver in Noord-Oost hun verhaal.

Daarna is er gelegenheid om met elkaar te praten over manieren waarop Houten zijn lokale producten bij de consument kan krijgen!

 

De avond begint om 19.30u. De locatie is Sociaal-cultureel centrum De Heuvel,

Keercamp 13, Houten (naast de kinderboerderij). Entree: Vrijwillige bijdrage.

Advertenties

Filmcyclus: VPRO documentaires over duurzaamheid en lokale mogelijkheden

Lokatie: het Natuur- en Milieu Educatie Centrum, Keerkamp 19 te Houten.
Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.15 uur. Entree: Vrijwillige bijdrage is zeer welkom.

 

2eFilmavond Dinsdag 18 maart 19.30 uur de documentaire ‘Gaten in de markt’

De crisis heeft er toe geleid dat veel mensen hun koopgedrag hebben veranderd. De consument wordt weer burger en ontwikkelt initiatieven waarbij persoonlijk contact, samenwerking en overzichtelijkheid voorop staan. “We zullen als individu andere keuzes moeten maken dan de afgelopen 15 jaar”.

Na de film komen drie Houtense initiatiefnemers aan het woord: RUILKRING HOUTEN lets go!, de Krachtfabriek en Thuisafgehaald als voorbeelden van lokale mogelijkheden. En welk idee breng jij in?

 

3e filmavond Dinsdag 1 april, 19.30 uur de documentaire ‘Griekenland, een antwoord op de crisis’
Is het noodlijdende Griekenland het begin van een nieuw Europa? Op de puinhopen van de failliete groei-economie ontstaan alternatieven waarbij de burger weer de baas wordt over vraag en aanbod.

Na de film komen twee lokale initiatieven aan bod, waaronder  de BuurtKlaver, een buurtmoestuin van bewoners in Noord Oost.

Nieuwe ideeën uit de drie filmavonden worden verzameld en deelnemers kunnen zich hieraan verbinden. Dit kan de start zijn voor jouw initiatief!

 

Filmcyclus 2014!

Crisis en veerkracht in de Houtense samenleving!
Eetbaar Houten, onderdeel van TransitionTown Houten en de Milieuwerkgroep Houten organiseren zoals ieder voorjaar een filmcyclus: deze keer drie VPRO documentaires over duurzaamheid en lokale mogelijkheden.
Lokatie: het Natuur- en Milieu Educatie Centrum, Keerkamp 19 te Houten.
Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.15 uur. Entree: Vrijwillige bijdrage is zeer welkom.

Programma:

Dinsdag 4 maart 19.30 uur de documentaire ‘Power to the people’ Powertothepeople-300x168
Na de film gaan vijf lokale politieke partijen met elkaar en de deelnemers in gesprek over hun bijdrage aan de duurzaamheid en veerkracht van Houten met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Een van de gevolgen van de crisis is dat er minder vertrouwen is in de multinationals. Er vinden verschuivingen plaats naar kleinere, sociale systemen. Van energievoorziening tot verzekering, het kan kleinschalig en lokaal. De sleutel is bewustwording en vertrouwen in lokale veerkracht. Na de film discussie met Houtense politieke partijen. Wat willen zij bijdragen aan duurzaamheid en lokale veerkracht?

Dinsdag 18 maart 19.30 uur de documentaire ‘Gaten in de markt’
Aanwezig zijn de RUILKRING HOUTEN lets go!, de Krachtfabriek en Thuisafgehaald als voorbeelden van lokale mogelijkheden.
De crisis heeft er toe geleid dat veel mensen hun koopgedrag hebben veranderd. De consument wordt weer burger en ontwikkelt initiatieven waarbij persoonlijk contact, samenwerking en overzichtelijkheid voorop staan. “We zullen als individu andere keuzes moeten maken dan de afgelopen 15 jaar”. Na de film komen drie Houtense initiatiefnemers aan het woord. En welk idee breng jij in?

ScreenShot304
Dinsdag 1 april, 19.30 uur de documentaire ‘Griekenland, een antwoord op de crisis’
Aanwezig zijn de BuurtKlaver en een intiatiefnemer van de Houtense Streekmarkt.

Is het noodlijdende Griekenland het begin van een nieuw Europa? Op de puinhopen van de failliete groei-economie ontstaan alternatieven waarbij de burger weer de baas wordt over vraag en aanbod. Na de film komen twee lokale initiatieven aan bod. Nieuwe ideeën uit de drie filmavonden worden verzameld en deelnemers kunnen zich hieraan verbinden. Dit kan de start zijn voor jouw initiatief!

We hopen op drie inspirerende en gezellige avonden. Tot ziens!

Een grote revolutie in het ‘kleine’

10-10-12, Nationale dag van de duurzaamheid. Veel evenementen in het land. Trouw komt met haar jaarlijkse Duurzame Top Honderd (met o.a. Houtenaren Cornelis Blok en Ad van Wijk en TT’er Paul Hendriksen). TT Houten was actief bij het Studium Generale Programma ‘Doe-het-zelfrevolutie’ tijdens de Utrechtse Vredesdagen, met twee goed bezochte workshops.

Voor wie dit allemaal heeft gemist, geen nood, want de Tegenlicht uitzending van maandag 8 oktober is een prachtige en inspirerende introductie tot de transitie die gaande is. Van harte aanbevolen!

VPRO Tegenlicht 08-10-2012

“Er is een grote revolutie in het ‘kleine’ aan de hand. Zoals we van lezers bloggers zijn geworden, transformeren we nu van consument naar producent. Van energievoorziening tot verzekering, alles wordt kleinschalig en lokaal. In Tegenlicht het revolutionaire antwoord op de wereld van de multinationals.

In Power to the People brengt regisseur Sabine Lubbe Bakker bezoeken aan het ‘energiepositieve’ Samsø (waar zij wordt rondgeleid door initiatiefnemer Søren Hermansen), aan Texel Energie –dat streeft naar energieonafhankelijkheid in 2020-, aan Grunneger Power, één van de meest succesvolle energiecoöperaties en aan de Utrechtse bedenkers van het ‘broodfonds’, een nieuwe collectieve kijk op arbeidsongeschiktheid. Marjan Minnesma van stichting Urgenda verklaart waarom de beweging van onderop nu ook in Nederland overal opduikt. En de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin, al jarenlang voorvechter van verduurzaming, voorspelt dat het burgerkapitalisme binnen twee jaar onze wereld zal veranderen.”

Smakelijk Eten!

Derde filmavond over onze voedselvoorziening op maandag 26 maart.

Transition Town Houten en de Milieu Werkgroep Houten presenteren in maart drie
filmavonden met voedsel als centrale thema. Maandag 26 maart is de laatste filmavond. De eerste twee filmavonden werden goed bezocht.

Deze avond draait de film ‘Smakelijk Eten’ van Walther Grotenhuis. Deze film onderzoekt
waar het eten op ons bord vandaan komt. Een wereld aan voedsel ligt het hele jaar door op ons bord en verandert de wereld.

Fruit en vlees reizen de hele wereld over en liggen toch voor een betaalbare prijs in de schappen. Door wiens handen gaat het en wie verdient eraan? Over de schade aan mens en milieu, de voor- en nadelen van globalisering en de over-exploitering van de aarde kan veel meer worden gezegd dan de consument zich realiseert.

De filmavond vindt plaats in Sociaal-cultureel centrum De Heuvel aan de Keercamp 13 (naast de kinderboerderij). Aanvang 19.30 uur, toegangsprijs: vrijwillige bijdrage.

Indrukwekkende film HOME met goede suggesties toe

Woensdag 23 juni hebben we met zo’n 20-tal mensen naar de film gekeken. Het is een hele indrukwekkende film waarin via vele mooie beelden getoond wordt wat onze Aarde ons geboden heeft en nog steeds biedt aan leven.
Ook was de boodschap helder: wij als mensen hebben de balans verstoord en hebben veel meer genomen dan goed was voor het voortbestaan van het leven op Aarde: alle micro organismen, het water, de grondstoffen, de bomen de grote hoeveelheid dieren, de mensen leveren een eigen bijdrage in de kringloop. We kunnen – als we er voor kiezen – de balans weer meer terugbrengen. Dat gebeurt door te zoeken naar alternatieve vormen van energiewinning (indrukwekkende windparken voor de kust van Denemarken, grote hoeveelheden zonnecollectoren in de Sahara) maar ook kleinschaliger tuinbouw en sociale netwerken waarin gekozen wordt voor win-win situaties en met elkaar samenwerken en delen.

Na afloop van de film hebben we met elkaar gepraat over wat we in Houten konden doen en een belangrijk punt was dat mensen aangaven dat onze site toegankelijker gemaakt moet worden zodat je op een makkelijke manier oproepen kunt plaatsen om met elkaar te oogsten, regentonnen te plaatsen, bij boerderijen langs te gaan om informatie voor de lokale voedsel gids te verzamelen enz.
Ook zou misschien een forum handig zijn om kennis uit te wisselen (mag je bijvoorbeeld bij een huurhuis de regenpijp doorzagen om een regenton te plaatsen?). Ook zou er een rubriekje kunnen komen waarin mensen kunnen aangeven welke vaardigheden ze willen leren en andersom waar mensen kunnen reageren die daar wel een workshop over willen geven (bijv. snoeien van fruitbomen).

Een nieuwe idee is het plaatsen van bordjes op de locatie waar fruit/noten bomen zijn met informatie welke soort het betreft en wat informatie over groei/bloei/bestuiving/rijpen en wanneer er geoogst kan worden (eventueel een bepaalde oogstzaterdag?).
En tot slot een vooraankondiging van de mobiliteitsweek tussen 12-22 september, waarin de fietsersbond actie gaat voeren.