TTheecafé 9 augustus 2014

TTheecafé_logoOp zaterdag 9 augustus is er weer een TTheecafé van Eetbaar Houten, onderdeel van Transition Town Houten. Dit keer zijn we bij het Voedselbos in Makeblijde. In Houten ligt één van de zes voedselbossen van Nederland. In een voedselbos worden ecologische principes van een natuurlijk bos benut om een verrassend grote variatie aan fruit, noten en eetbare gewassen te produceren. Een voedselbos is tegelijkertijd een mooie plek, waar mensen, vogels en insecten graag verblijven. Beleef het mee, en zie en hoor wat op deze mooie plek gebeurt.

Vanaf 13.30 uur is de inloop bij De Schuilhut op het terrein van Makeblijde en kan je op eigen gelegenheid de tuin bekijken. Om 14.30 uur geeft de ontwerper en beheerder van het Voedselbos, Xavier San Giorgi, een rondleiding. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met dit initiatief en met Transitions Towns Houten.

De Schuilhut heeft een eigen ingang aan het fietspad De Lobbendijk (bij het bruggetje met vlaggen). Hier kan je kennismaken met TTHouten en de werkgroep Eetbaar Houten. Ontmoet andere mensen die bezig zijn met duurzaamheid, streekproducten en moestuinen. Welkom!   De tuin sluit om 16.00 uur.

Meer info: https://tthouten.wordpress.com en http://www.foodforestry.nl

Advertenties

Dinsdag 1 april Film + discussie: Inspiratie voor lokaal en groen ondernemen!

Op dinsdag 1 april 2014 houden we de laatste avond van de cyclus “ Crisis en Veerkracht “.

Op deze avond willen we de groene en economische ambities van Houtense bewoners mobiliseren en ruimte maken om bestaande initiatieven in Houten met elkaar te verbinden.

We beginnen met een film met de titel “Het antwoord op de crisis komt uit Griekenland”.  Hierin wordt de vraag gesteld of het noodlijdende Griekenland het begin van een nieuw Europa is. Er ontstaan nieuwe alternatieven waarbij de burger weer de baas wordt over vraag en aanbod.

Na de film komt Drs. Hylda van Amstel-Kuiper spreken over het Groene Economie Project van de ondernemers van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Laten we Duurzaam Doen!

Ook vertellen mensen van buurtmoestuin de BuurtKlaver in Noord-Oost hun verhaal.

Daarna is er gelegenheid om met elkaar te praten over manieren waarop Houten zijn lokale producten bij de consument kan krijgen!

 

De avond begint om 19.30u. De locatie is Sociaal-cultureel centrum De Heuvel,

Keercamp 13, Houten (naast de kinderboerderij). Entree: Vrijwillige bijdrage.

Filmcyclus 2014!

Crisis en veerkracht in de Houtense samenleving!
Eetbaar Houten, onderdeel van TransitionTown Houten en de Milieuwerkgroep Houten organiseren zoals ieder voorjaar een filmcyclus: deze keer drie VPRO documentaires over duurzaamheid en lokale mogelijkheden.
Lokatie: het Natuur- en Milieu Educatie Centrum, Keerkamp 19 te Houten.
Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.15 uur. Entree: Vrijwillige bijdrage is zeer welkom.

Programma:

Dinsdag 4 maart 19.30 uur de documentaire ‘Power to the people’ Powertothepeople-300x168
Na de film gaan vijf lokale politieke partijen met elkaar en de deelnemers in gesprek over hun bijdrage aan de duurzaamheid en veerkracht van Houten met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Een van de gevolgen van de crisis is dat er minder vertrouwen is in de multinationals. Er vinden verschuivingen plaats naar kleinere, sociale systemen. Van energievoorziening tot verzekering, het kan kleinschalig en lokaal. De sleutel is bewustwording en vertrouwen in lokale veerkracht. Na de film discussie met Houtense politieke partijen. Wat willen zij bijdragen aan duurzaamheid en lokale veerkracht?

Dinsdag 18 maart 19.30 uur de documentaire ‘Gaten in de markt’
Aanwezig zijn de RUILKRING HOUTEN lets go!, de Krachtfabriek en Thuisafgehaald als voorbeelden van lokale mogelijkheden.
De crisis heeft er toe geleid dat veel mensen hun koopgedrag hebben veranderd. De consument wordt weer burger en ontwikkelt initiatieven waarbij persoonlijk contact, samenwerking en overzichtelijkheid voorop staan. “We zullen als individu andere keuzes moeten maken dan de afgelopen 15 jaar”. Na de film komen drie Houtense initiatiefnemers aan het woord. En welk idee breng jij in?

ScreenShot304
Dinsdag 1 april, 19.30 uur de documentaire ‘Griekenland, een antwoord op de crisis’
Aanwezig zijn de BuurtKlaver en een intiatiefnemer van de Houtense Streekmarkt.

Is het noodlijdende Griekenland het begin van een nieuw Europa? Op de puinhopen van de failliete groei-economie ontstaan alternatieven waarbij de burger weer de baas wordt over vraag en aanbod. Na de film komen twee lokale initiatieven aan bod. Nieuwe ideeën uit de drie filmavonden worden verzameld en deelnemers kunnen zich hieraan verbinden. Dit kan de start zijn voor jouw initiatief!

We hopen op drie inspirerende en gezellige avonden. Tot ziens!

Streekmarkt in Houten!

Woensdagmiddag 18 september opende de wethouder de eerste streekmarkt  in Houten. Producten uit de omgeving  worden door boeren en landwinkels te koop aangeboden.  Of een streekmarkt voorziet in een behoefte moet blijken.  Vijf woensdagen wordt de streekmarkt georganiseerd door diverse organisaties in Houten, waaronder Transition Town Houten en Mlilieu Werkgroep Houten in samenwerking met Terecht Anders. De eerste marktdag was direct al levendig  en ondanks het slechte weer waren er veel belangstellenden. Omroep houten was er bij en maakte het volgende filmpje:

TTheecafé in Het Atelier! 9 februari

Wil je meer weten over duurzaamheid in Houten en vind je het leuk om mensen te leren kennen die dat ook belangrijk vinden?  Kom dan gezellig even langs op zaterdagmiddag 9 februari bij Het Atelier aan het Rond  (nr. 86). Van 13.30 tot ca 16.00 uur is daar weer het TTheecafé, georganiseerd door Eetbaar Houten onderdeel van TransitionTown Houten.TTheecafé_logo
Deze middag is Sabine Verhaar aanwezig. Zij laat zien hoe zij van materialen die zij vindt in de natuur, door de mens achtergelaten, of aangespoeld uit de zee, hergebruikt en daarmee  de mooiste objecten maakt. Noem het Eco-Art, Arte Povera of Environmental Art. Met haar  werk hoopt zij een bijdrage te leveren aan de discussie over hoe anders om te gaan met onze  planeet en kwetsbare ecologische systemen.

‘Recyclen is belangrijk in onze samenleving. Ik wil laten zien dat het uitdagend, duurzaam
en inspirerend kan zijn om creatief te werk te gaan met het hergebruiken van materialen en
onderdelen.’

Kom kennismaken met TT en de werkgroep Eetbaar Houten, ontmoet andere mensen die bezig zijn met duurzaamheid, streekproducten of moestuinen. Welkom!

TTheecafé in het Eetatelier

Transition Town Houten opent eerste TTheecafé in het Eetatelier!
Wil je meer weten over duurzaamheid in Houten en vind je het leuk om mensen te leren kennen die dat ook belangrijk vinden? Kom dan gezellig langs op zaterdagmiddag 10 november bij het Eetatelier aan het Rond (nr. 86). Van 13.30 tot ca. 16.00 uur is daar het eerste TTheecafé, georganiseerd door de voedselwerkgroep van TransitionTown Houten.
Er is een speciale aanbieding van appelgebak met geplukte appels uit de groenstroken van Houten, bereid door de medewerkers van het Eetatelier. Kom kennismaken met TTHouten en de voedselwerkgroep, ontmoet andere mensen die bezig zijn met duurzaamheid, streekproducten en/of moestuinen.

Welkom!

TT Houten in de pers (15)

Trefpunt 26-09-12

Trefpunt 12-09-2012

Trefpunt 03-09-2012

Trefpunt28-06-2012

In de pers stonden de afgelopen tijd vooral artikelen over De Buurtklaver en Ecowijk Houten. Ecowijk Houten is een zelfstandige vereniging (zie http://www.ecowijkhouten.nl), in 2010 begonnen als project van TT Houten. Vanuit TT blijven het project natuurlijk goed volgen en we brengen het graag onder de aandacht.